Hledat produkt
Podrobné vyhledávání...

Kategorie Výrobci

Reklamační řádTelefon servis: +420 383 369 147,       E-mail servis: reklamace@penta.cz


   Tento reklamační řád byl zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy PENTA CZ s.r.o., a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.


Adresa a způsob doručení
   Servisní středisko pro uplatnění reklamace zboží prodaného firmou PENTA CZ s.r.o. je ve Strakonicích na adrese: PENTA CZ s.r.o., Povážská 266, 386 01 Strakonice. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu reklamačního oddělení ve Strakonicích buď osobně nebo přepravní službou.Na pobočce v Ostravě nebo Praze je možno zboží předat pouze osobně a zboží bude následně firmou PENTA CZ s.r.o. přeposláno k vyřízení reklamace na reklamační oddělení do Strakonic. Zboží musí být reklamováno v dostatečném obalu, zabezpečeném proti nárazu nebo pádu. Firma Penta CZ s.r.o. neručí za poškození zboží přepravou. Pří nedodání zboží v dostatečném obalu bude účtován poplatek 60,- Kč.


Podmínky doručení - potřebné doklady
   Zboží zasílané nebo osobně předané do reklamace prodávajícímu ( PENTA CZ s.r.o. ) je nutno předložit zásadně s přiděleným RMA číslem- „Průvodní list vadného zboží č:AVZ“, . Přidělení RMA čísla-„Průvodní list vadného zboží č:AVZ“ si zajistí kupující sám, on line způsobem na www.penta.cz v části Dokumenty - AVZ – vytvoření nové reklamace.Vytištěný doklad o přidělení RMA čísla-„Průvodní list vadného zboží č:AVZ“, přikládá kupující ke každému reklamovanému zboží. V případě, že RMA číslo-„Průvodní list vadného zboží č:AVZ“ nepůjde přidělit on line způsobem z důvodu, že se jedná o zboží dříve reklamované a vyměněné ve starém systému nebo se jedná o zboží bez seriového čísla nakoupené ve starém systému, je nutné zaslat žádost o přidělení RMA čísla na mail reklamace@penta.cz s uvedeným typem zboží, seriovým číslem, číslem faktury nebo dodacího listu nebo číslem reklamačního listu a popisem závady.Poté bude nejpozději do druhého dne odeslán mail s přiloženým souborem o přidělení RMA čísla nebo zamítnutím žádosti.Přiložený soubor z mailu o přidělení RMA čísla je nutné vytisknout a přiložit k reklamovanému zboží. Platnost RMA čísla je 20 kalendářních dnů od data přidělení a do této doby je nutné zaslat reklamované zboží prodávajícímu.Po uplynutí platnosti je nutné žádat o přidělení nového RMA čísla. V případě, že reklamované zboží bude zasláno bez přiděleného RMA čísla, je prodávající oprávněn vrátit zboží kupujícímu zpět na jeho náklady.


Podmínky a způsob vyřízení
   Firma PENTA CZ s.r.o. hradí přepravní náklady ze svého servisního střediska k zákazníkovi. Pokud zákazník doručí reklamované zboží do 10 pracovních dnů od zakoupení a reklamace bude oprávněná, má nárok na okamžitou výměnu zboží nebo vrácení peněz. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 300,-Kč bez DPH a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
   V případě, že oprava nebo výměna zboží není možná, je PENTA CZ s.r.o. povinna vystavit zákazníkovi dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivaletního produktu, či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu.Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu PENTA CZ s.r.o.Záruční doba
   Délka záruky v měsících je uvedena na dodacím listu. Doba záruky začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se případně o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje. V tomto případě dostává zákazník reklamační list, kde je uvedeno nové výrobní číslo. Další případné reklamace uplatňuje na základě tohoto reklamačního listu. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
   a.   poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s přepravcem),
   b.   porušením ochranných pečetí a garančních štítků, pokud na výrobku jsou,
   c.   poškozením či odstraněním vlastního označení firmy PENTA CZ s.r.o., pokud se na výrobku nacházelo (komponenty osobních počítačů, počítačových sestav,atd.),
   d.   neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
   e.   pokud byly škody způsobeny počítačovými viry,
   f.   pokud se závada objevuje pouze u software, jehož legální nabytí není zákazník schopen doložit.


Vrácení zboží
    Pokud chce zákazník z jakéhokoliv důvodu (chybná dodávka, storno od zákazníka) vrátit zboží do Penty CZ s.r.o., může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědným produkt manažerem nebo prodejcem obchodního oddělení.K vrácenému zboží je bezpodmínečně nutné přiložit průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno produkt manažera nebo prodejce obchodního oddělení se kterým bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze v původním balení s neporušeným obalem od výrobce (neporušená fólie, obal disket, CD, u počítačů neporušená pečeť apod.). Pokud je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhán, popsán, přelepen apod.), má Penta CZ s.r.o. právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % z hodnoty zboží, případně zboží vůbec nepřijmout zpět, pokud dané poškození znemožňuje Pentě CZ s.r.o. prodat zboží ve své zákaznické síti. Penta CZ s.r.o. si vyhrazuje právo akceptovat vracení zboží výhradně na základě svého uvážení, založeného na zjištění možnosti vrátit zboží k výrobci, nebo rozhodnutí nabídnout zboží k prodeji ostatním zákazníkům. Při vrácení zboží má Penta CZ s.r.o. právo zákazníkovi vyúčtovat smluvní pokutu do výše 10 % z ceny vrácených produktů plus případné další náklady Penty CZ s.r.o. pokud výrobce vyúčtuje za vrácené zboží částku vyšší. Minimální poplatek při vrácení zboží je stanoven na 200,- Kč + DPH.


Ostatní podmínky
   Ke každému zboží, zakoupenému u firmy PENTA CZ s.r.o. je přikládána faktura, dodací list.Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží přebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá přepravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdrží se zásilkou dodací list, je povinen neprodleně podat písemnou zprávu adresovanou na danou pobočku dodavatele a jméno obchodníka, který zboží dodával. Tato zpráva bude důkladně prověřena a v případě, že nároky v ní budou oprávněné, bude tento omyl ihned napraven. Má-li prodávající u zákazníka neuhrazené pohledávky (faktury) za dodávky zboží uskutečněné v době minulé, které jsou již po splatnosti, je oprávněn prodávající při přijetí jakéhokoli zboží (výrobku) k reklamaci od zákazníka toto zboží v souladu s §175 - 180 obč. zák. po vyřízení reklamace zadržet až do zániku takto zajištěných pohledávek splněním ze strany zákazníka, a to i za situace, kdy se jedná o zboží, které bylo zákazníkem prodávajícímu uhrazeno a neuhrazené pohledávky (faktury) prodávajícího a jim odpovídající závazky zákazníka se vztahují k jinému než reklamovanému zboží. Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 7 pracovních dnů od odeslání upozornění o vyřízené reklamaci na adresu uvedenou na reklamačním listu, bude zákazníkovi účtováno skladné ve výši 50 Kč/den. Pokud hodnota účtovaného skladného na nevyzvednutou reklamaci převýší hodnotu reklamovaného zboží, stává se toto zboží majetkem prodávajícího.


Specifické podmínky
   Software se považuje za vadný, pokud nebude fungovat po počáteční inicializaci kvůli chybě nebo nekompletnímu materiálu. Rozbalením ochranné fólie produktu se stáváte majitelem a není již možné produkt vrátit, pouze reklamovat. Při převzetí zboží si proto pečlivě zkontrolujte, zda jde skutečně o produkt, který jste si objednali.


Pokud je uvedeno servisní středisko, reklamujte přímo v tomto středisku. Pokud servisní středisko uvedeno není, reklamujte zboží na reklamačním oddělení firmy PENTA CZ s.r.o. ve Strakonicích. V případě, že reklamujete zboží, které není uvedeno v tomto seznamu, jsou rozhodující údaje uvedené na dodacím listu.Způsob vyřízení reklamace a mezní lhůty na vyřízení


 
Výrobce Sortiment Způsob vyřízení Obvyklá doba vyřízení Záruční doba v měsících
ACER notebooky oprava 3 týdny 24 měsíců
Servis, Call centrum
Každý servisní požadavek prosím vždy nejdříve registrujte na níže uvedeném telefonním čísle call centra:
Telefon:
(Česká republika)          (Slovensko)
+420 531 027 777          +421 2 4920 7070

Adresa servisního centra:
Acer Czech Republic s.r.o.
Servisní centrum - CTPark Brno
Tuřanka 100 Česká republika
service_brno@acer-euro.com

AGFAPHOTO, SAGEM digitální technika oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
Produkty Agfa foto-Sagem reklamujte na autorizovaném servisním středisku: MICOS spol. s r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, telefon: 532 192 555, fax: 532 192 509
AMD procesory výměna 3 týdny 24 měsíců
AOC monitoty oprava/výměny 3 týdny 36 měsíců
Produkty AOC reklamujte na autorizovaném servisním středisku: Český servis a.s., Barrandova 409, Praha 4, 143 00 www.ceskyservis.cz
AONVISION veškeré produkt oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
APACER paměťové moduly výměna 5 pracovních dní 36 měsíců
APC záložní zdroje oprava 3 týdny 24 měsíců
BELINEA monitory oprava 5 pracovních dní 36 měsíců
Záruka 3 roky je platná včetně obrazovky.
CANON digitální fotoaparáty oprava 3 týdny 24 měsíců
digitální technika oprava 3 týdny 24 měsíců
Produkty Canon reklamujte na adrese AWH Servis, Milešovská 1, Praha 3,  www.canon.cz
CANON tiskárny oprava 3 týdny 24 měsíců
Produkty Canon reklamujte na servisních střediskách viz   www.canon.cz
CLM PC skříně, napájecí zdroje oprava 10 pracovních dní 24 měsíců
CYBER CASE PC skříně, napájecí zdroje oprava 10 pracovních dní 24 měsíců
CRUMPLER brašny oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
příslušenství výměna 5 pracovních dní 24 měsíců
Životnost baterie je minimálně 6 měsíců.
DELL počítače, notebooky oprava/výměna 36 měsíců
Záruka 3 roky next business day u zákazníka v pracovní dny s opravou do druhého dne. Servis zajišťuje DELL Česká Republika. Hotline telefon: 225 772 727 od 8 do 17 hodin Klienti, kteří zakoupili produkt se zárukou 24*7, mají možnost kontaktovat hotline i mimo pracovní dny a hodiny. Při nahlašování závady je vždy potřeba nahlásit Service Tag produktu (7-mi místný alfanumerický kód). V případě zařízení bez Service Tag kódu (monitory) uveďte sériové číslo (Serial number).
DEXLAN aktivní síťové prvky oprava/výměna 5 týdny 24 měsíců
DICOTA brašny výměna 3 týdny 24 měsíců
ELTAX repro oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
Produkty ELTAX reklamujte na adrese servisu: Novotný Elektronik, Hviezdoslavova 1599, Praha 4, tel.: 272 937 184
EPSON tiskárny oprava 3 týdny 24 měsíců
Produkty EPSON reklamujte na servisních střediskách viz www.epson.cz
FELLOWES vazací stroje oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
FUJI digitální fotroaparáty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
Produkt Fuji reklamujte na adrese U nákladového nádraží 1949/2, 130 00 Praha, tel: 234 703 411 www.fujifilm.cz
FULL kabel výměna 10 pracovních dní 36 měsíců
HAMA doplňky pro DF výměna 2 týdny 24 měsíců
HP tiskárny oprava 3 týdny 24 měsíců
servery oprava 3 týdny 36 měsíců
stanice oprava 3 týdny 36 měsíců
Produkty HP reklamujte na servisních střediscích viz www.hp.cz

GENIUS klávesnice, myši výměna 3 týdny 24 měsíců
CHENBRO PC skříně, napájecí zdroje oprava 10 pracovních dní 24 měsíců
CHERRY klávesnice, myši výměna 10 pracovních dní 36 měsíců
CHICONY klávesnice oprava/výměna 5 pracovních dní 24 měsíců
IIYAMA monitory oprava/výměna 2 týdny 36 měsíců
Záruční a pozáruční servis provádí firma IIYAMA - další informace naleznete na : www.iiyama.cz, nebo na IIYAMA hotline na bezplatném telefonním čísle 800/103435

INFOSEC záložní zdroje
přepěťové ochrany
oprava/výměna 10 pracovních dní 24 měsíců
INTEL procesory - boxované výměna 3 týdny 36 měsíců
KODAK digitální fotoaparáty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
KENSINGTON veškeré produkty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
KOUWELL veškeré produkty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
příslušenství výměna 5 pracovních dní 24 měsíců
LENOVO
Produkty Lenovo reklamujte na adrese Teleplan Prague s. r. o., Na Dlouhém 82, 251 01 Říčany - Jažlovice, tel: 800 606 040 www.teleplan.com
LOGITECH veškeré produkty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
LG mechaniky CD, DVD oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
MIKROTIK veškeré produkty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
MICRO-STAR barbone systémy oprava/výměna 21 pracovních dní 24 měsíců
základní desky oprava/výměna 21 pracovních dní 24 měsíců
grafické karty oprava/výměna 21 pracovních dní 24 měsíců
příslušenství oprava/výměna 21 pracovních dní 24 měsíců
MICRO-STAR notebooky oprava/výměna 21 pracovních dní 24 měsíců
Záruční a pozáruční servis provádí firma MSI European Service Centre, MSI Polska Sp. z o. o., ul. Magazynowa 1, Beielany Wroclawskie, 55-040 Kobierzyce, Poland, tel.: 0 800-142-571, email: service.cz.erc@msi.com. Další informace najdete na http://jkarma.msi.com.tw/Customer_Service/Default.aspx. Svoz notebooků přepravní službou je zdarma.
MIO navigační systémy oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
MOREX PC skříně, napájecí zdroje oprava 10 pracovních dní 24 měsíců
NASHUA média výměna 5 pracovních dní 24 měsíců
NIKON digitální fotoaparáty, příslušenství, filmové skenery oprava / výměna 3 týdny 24 měsíců
NIKON SPORT OPTICS dalekohledy oprava / výměna 3 týdny 120 měsíců
Produkty Nikon reklamujte na adrese Nikon, Kodaňská 46, 100 10, Praha 10, tel.: 267154566, email: service@nikon.cz. Další informace najdete na www.nikon.cz/service.php.
OLYMPUS digitální fotoaparáty oprava 3 týdny 24 měsíců
digitální technika oprava 3 týdny 24 měsíců
Produkty Olympus reklamujte na adrese OLYMPUS C&S, servis spotřebního zboží, V Jirchářích 10, 111 21 Praha 1, tel. 221985226. Další informace najdete na www.olympus.cz
OKI veškeré produkty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
Seznam smluvních servisních středisek OKI naleznete na www.oki.cz
OVISLINK veškeré produkty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
PAMĚŤOVÉ MODULY paměťové moduly RAM výměna 3 týdny 24 měsíců
PANASONIC veškeré produkty Panasonic oprava / výměna 4 týdny 24 měsíců / 36 měsíců
Seznam smluvních servisních středisek firmy Panasonic nalezenete na www.panasonic.cz
PEACH skartovačky oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
náplně oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
PLANET veškeré produkty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
REDSTAR veškeré produkty oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
SAMSUNG veškeré produkty oprava / výměna 3 týdny 24 měsíců
Seznam smluvních servisních středisek firmy Samsung nalezenete www.samsung.cz
SANDISK veškeré produkty oprava/výměna 3 týdny 99 měsíců
SEAGATE pevné disky výměna 3 týdny 36 měsíců
SIGMA objektivy oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
STAR  tiskárny oprava/výměna 10 pracovních dní 24 měsíců
Servis provádí firma Penta CZ s.r.o.
STRAIGHT CORE síťové prvky oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
TAMRON objektivy oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
Servis provádí firma FOTOTRADE s.r.o. - viz. www.fototrade.cz
TEAC mechaniky CD, DVD oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
TP LINK aktivní síťové prvky oprava/výměna 5 pracovních dní 24 měsíců
UBIQUITI NETWORKS síťové prvky oprava/výměna 3 týdny 24 měsíců
VIA základní desky výměna 10 pracovních dní 24 měsíců
YFC zásuvky, patch panely, cordy výměna 10 pracovních dní 36 měsíců
WESTERN DIGITAL pevné disky výměna 3 týdny 36 měsíců


Reklamační řád platný od 1.1.2010